Αξιοποίηση

Χρειάζεται να κάνουμε παρεμβάσεις σε πάρκα και πλατείες, να αξιοποιήσουμε δηλαδή την περιουσία της πόλης.
Παρεμβάσεις επίσης σε εγκαταλελειμμένα κτήρια με στόχο να ομορφύνουμε την πόλη μας.