Καθημερινότητα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, με μεγαλύτερη προσοχή στο σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των πολιτών. Ο Δήμος πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο στην αποκατάσταση φωτισμού της πόλης και να είναι ο κύριος άξονας συνεργασίας με την Δημοτική και Ελληνική Αστυνομία.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, με ολοκαίνουργιο εξοπλισμό καθαριότητας της πόλης, αξιοποιήση του προσωπικού και την προώθηση της κουλτούρας της ανακύκλωσης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ, με ασφαλή και πλήρως λειτουργικά κυρίως σε ΑΜΕΑ, πεζοδρόμια. Με την ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας και άμεσες λύσεις για την ελεγχόμενη στάθμευση.