Αθλητισμός

Το πρόγραμμά μας αφορά τη μελέτη δημιουργίας νέων και βελτίωση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών.

Όλοι έχουν το δικαίωμα στον αθλητισμό.